icon-of-theotokos-hodegetria-christ-pantocrator-t62-j56

Icons of the Theotokos “Hodegetria” & Christ Pantocrator – T62 & J56

Icons of the Theotokos “Hodegetria” & Christ Pantocrator