icon-of-the-theotokos-“hodegetria”-(m.-damaskinos-16th-c.)-t62

Icon of the Theotokos “Hodegetria” – T62

Icon of the Theotokos “Hodegetria”

Leave a Reply