CS1409lg

Icon of SS Philip & James, Apostles – CS1409

Icon of SS Philip & James, Apostles