CT979lg-1.jpg

Theotokos (Deisis) – CT979

Theotokos (Deisis)